تبلیغات
ــــــ دُخـتَـــــــــر طِـــــــــــــحرونــ ـــــــــ

# نِـــــفآز


←مَــــــــــغرورم و خــــــــــاص→


→ اعـــــــــصابَم رو هَــــــواس*


 بـــاشــــه قـــبـــولـــ
” مــن


یـه آدمــ ” خـــــــــــــــــطــاکـــار “ ✓


تــویــــــــــــــے کــــه


هــمـــــــــــــــــه جــــــــارو


کـــــــــــــــــــــــــردی

آبــــاد
لابــــد هـســــــــــــتے ”


فـــداکـــــــــــــــــــــــار “
 ✘


موضوع: Di$$ LUv،
[ شنبه 23 اردیبهشت 1396 ] [ 10:14 ب.ظ ] [ Me$lem@h ]